Центр дослідження суспільної вартості/Center for Blended Value Studies

Центр створено у 2015 році на базі ДВНЗ “Киїївський націнальний економічний університет ім. В. Гетьмана”

Центр займається дослідження та освітніми проектами у сфері економіки/фінансів сталого розвитку, зеленої економіки/фінансів

Літня школа “Економічні аспекти зміни клімату” http://cbvs.kneu.edu.ua/index.php/uk/s/ss/. Академічний курс “Економіка сталого розвитку” http://cbvs.kneu.edu.ua/index.php/uk/s/se/

 

Матерiали