Центр дослідження Росії

Цілі аналітичного центру:

Сприяння роботі українських та закордонних експертів, які здійснюють дослідження суспільно-політичних процесів, що відбуваються в Російській Федерації, а також об’єднання їхніх зусиль з метою забезпечення глибокого та комплексного вивчення: безпекових, зовнішньополітичних, економічних, інформаційних, суспільно-політичних тенденцій розвитку сучасної Росії; впливу Росії на глобальну та регіональну безпеку; стратегії та тактики Росії стосовно України.

Напрями досліджень

Діяльність Центру охоплює, насамперед, чотири основних напрямки досліджень, а саме: безпековий, політико-дипломатичний, економічний та гуманітарний.

У їхніх рамках здійснюється, відповідно, моніторинг та аналіз:

 •  місця Росії в архітектурі міжнародної безпеки у широкому геополітичному та регіональному/субрегіональному аспектах;
 • викликів та загроз міжнародній стабільності, пов’язаних із зовнішньою та внутрішньою політикою Росії, включаючи військово-політичні питання;
 • загроз національній безпеці України з боку РФ тощо;
 • зовнішньополітичної стратегії та тактики РФ, її найбільш важливих кроків на міжнародній арені загалом та у відносинах з провідними світовими гравцями, зокрема;
 • тенденцій розвитку внутрішньополітичних та соціальних процесів у Росії, а також їх можливого впливу на політику Кремля;
 • місця та ролі українського фактора в російській політиці в історичному, сучасному та перспективному планах;
 • динаміки українсько-російських дипломатичних відносин; зовнішньополітичної підтримки України з боку її зарубіжних партнерів тощо;
 • тенденцій розвитку російської економіки та впливу на неї міжнародних санкцій; енергетичної політики РФ;
 • динаміки українсько-російських економічних відносин тощо;
 • забезпечення культурно-освітніх та релігійних прав національних меншин Російської Федерації;
 • оцінки російським суспільством важливих історичних та культурологічних питань;
 • стратегії та тактики дій Росії у зарубіжному та власному інформаційному просторі; окремих інформаційно-психологічних операцій Росії, спрямованих проти зарубіжних країн;
 • заходів, які застосовуються світовим співтовариством та Україною з метою протидії інформаційним атакам з боку РФ тощо.