Одеський центр с питань нерозповсюдження

Метою Одеського центру з питань нерозповсюдження є надання можливості для навчання та проведення досліджень новому поколінню експертів з ядерної безпеки та нерозповсюдження зброї масового знищення в Україні.

Напрями досліджень:

Ядерні стратегії держав, ядерне стримування, ядерне нерозповсюдження, ядерна безпека. Ядерне роззброєння України

Завданням Одеського центру з питань нерозповсюдження є сприяння розвитку експертизи у галузі нерозповсюдження в Україні, а також Центральній та Східній Європі ів Чорноморському регіоні за допомогою здійснення національного та міжнародного діалогу, проведення освітньої діяльності і наукових досліджень.

Основними видами діяльності Центру є:
Освіта і навчання студентів і молодих фахівців;
Наукові дослідження, в тому числі проекти;
Роз’яснювальна робота в галузі нерозповсюдження для журналістів, студентів вищих навчальних закладів і широкої громадськості;
Створення платформи для діалогу та спільних проектів для експертів з університетів та науково-дослідних центрів з України, Європи і США, а також з ядерних і ракетних галузей промисловості та урядових органів.

 

Матерiали