Інститут суспільно-економічних досліджень

Громадська організація “Інститут суспільно-економічних досліджень” (ІСЕД) – неурядовий аналітичний центр, заснований групою незалежних експертів з метою аналізу та вироблення кращої державної політики. Ми аналізуємо та удосконалюємо державну політику в ключових сферах суспільно-економічного розвитку та працюємо за принципом повного циклу – від висування ідеї, її формулювання, концептуалізації та впровадження конкретних рішень.
Місія ІСЕД – сприяти розвитку в Україні інновативного суспільства через ефективну імплементацію стандартів ЄС і НАТО та досягнення Цілей Сталого Розвитку.