Надія Коваль

Регіон:
ЄС
Країна:
Польща, Україна
Тема:
Європейська інтеграція

Стосунки з Україною і загалом «східна політика» мають виразно другорядне
значення для зовнішньої політики Польщі у пострадянський період порівняно з пріоритетом європейської та євроатлантичної інтеграції, відтак зміст стосунків Польща-Україна до великої міри визначається динамікою стосунків у трикутнику Україна-Польща-ЄС.
Іншим обмежуючим фактором розбудови «стратегічного партнерства» Польщі
з Україною у рамках східної політики була і залишається необхідність балансувати стосунки Польщі з пострадянськими державами з одного боку та з Російською Федерацією з іншого.
Єдиною життєздатною рамкою стратегічного партнерства відтак стала підтримка Польщею України на шляху до членства в ЄС та НАТО, яка описується традиційною формулою «Польща як адвокат України». Попри збереження цієї рамки в офіційній риториці, її зміст останніми роками суттєво еволюціонував: пріоритет підтримки членства України в ЄС відійшов на другий план як довгостроковий, натомість посилився наголос на стабілізації країн сусідства і підтримці їхнього демократичного розвитку.
Зміщення пріоритетів від логіки членства до логіки стабілізації та підтримки демократичного розвитку створило своєрідну стратегічну пустку у стосунках України та Польщі, яка має своїм наслідком «двовекторність» поточних відносин, де гарячий конфлікт навколо історичних питань (ідентичнісний вимір) співіснує з активною практичною співпрацею (безпековий вимір).
Польща cвідомо реконцептуалізувала значення та зміст історичної політики в міжнародних відносинах та, зокрема, політики примирення з Україною. Ключовим в міждержавному діалозі стає питання, чи нарощування історичних сварок матиме негативний вплив на динаміку практичної співпраці, а чи розширення засягу і глибини співпраці на всіх рівнях подолає негативний вплив історичного дискурсу на двосторонні відносини.

Зміст

Чому потрібна переоцінка двосторонніх стосунків?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Польський погляд на поточну ситуацію. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Вага минулого: зв’язки між історією і практичною політикою
в польському наративі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Невизначеність майбутнього: можливості і обмеження спільних
інтеграційних проектів на сучасному етапі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Скромна привабливість теперішнього: перелік двосторонніх досягнень. . . . 11
Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Завантажити повну версію українською мовою