Вікторія Вдовиченко

Регіон:
ЄС
Тема:
Рада Європи

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

До складу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) входить 9 комітетів. Комітет з соціальних питань, охорони здоров’я та сталого розвитку (надалі – Комітет, (Абревіатура Комітету англійською мовою – SOC)  розглядає питання, що стосуються соціальних прав та політики, охорони здоров’я, сталого розвитку, економічного співробітництва та розвитку місцевої та регіональної демократії та належного врядування в цих сферах, приділяючи особливу увагу стану справ у вразливих групах суспільства країн-членів.

Структура: 85 членів Комітету (81 член та Глава комітету разом із трьома заступниками). 81 член призначається національними делегаціями країн-членів Асамблеї і може належати до однієї з шести політичних груп в Асамблеї або бути незареєстрованим. У Комітеті на сьогодні є представники усіх 47 членів РЄ: найбільша кількість (по 4 представника) – з ФРН, Великої Британії, Італії, Туреччини та РФ; по 3 представника – з Польщі, Туреччини, України; по 2 представника мають14 країн, та по 1 представнику – 24 країни. Найбільша кількість членів Комітету належать до Європейської народної партії (22 члени) та соціал-демократів (15 членів) разом із європейськими консерваторами (15 членів). 

У січні 2018 року Головою Комітету було обрано Штефана Шеннаха (Stefan Schennach, член партії соціал-демократів Австрії (SPÖ)). Він має таких заступників: Луїс Реіте Рамос (Luís Leite Ramos,  Португалія, представник Європейської народної партії), Каріна Охльссон (Carina Ohlsson, Швеція, представниця соціал-демократів), Ніна Казіматі (Nina Kasimati, Греція, представниця партії SY.RIZ.A., Об’єднаних європейських лівих сил).

27 січня 2020 року Комітет проведе відповідне засідання щодо призначення Голови та заступників Комітету на 2020 рр. 

Комітет має 4 підкомітети:

 • Підкомітет з питань Європейської соціальної хартії (наразі не має очільника до 27 січня 2020 року, коли відбудеться таке обрання). Заступник Глави підкомітету – Андрей Хунко (Andrej Hunko, Німеччина, член Європейських об’єднаних лівих сил);
 • Підкомітет з питань дітей (також без очільника). Заступник Глави підкомітету  – Іріна Пруїдзе (Irina Pruidze, Грузія, членкиня Європейської консервативної групи та демократичного альянсу);
 • Підкомітет з питань здоров’я та сталого розвитку. Глава підкомітету – Джозеф Орейллі (Joseph O’Reilly, Ірландія, член Європейської народної партії);
 • Підкомітет з питань Європейської премії. Глава Підкомітету – Іонут-Маріан Строє (Ionuț-Marian Stroe, Румунія, член Європейської народної партії).

 

ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРИ

Усі комітети ПАРЄ діють за однаковими правилами. Положення про комітети ПАРЄ (Резолюція № 1842, 2011 рік та Резолюція №2002 2014 рік) визначають завдання для Комітетів та кількість представників в ньому. Згідно з цими положеннями, Комітет з соціальних питань, охорони здоров’я та сталого розвитку є одним з 9 найбільших за чисельністю комітетів (85 місць).

Пропозиції до комітетів надаються національними делегаціями та ратифікуються всім складом ПАРЄ.

На початку кожної сесії, тобто у січні кожного року, комітети обирають свого голову та трьох заступників. Голова може бути переобраний один раз, тобто залишатися на посаді не більше двох сесій. Загалом комітет може працювати, коли присутня третина його членів. 

Обговорення проводяться на засіданні, на яке комітет може дозволити запросити кого вважає за необхідне. Комітети можуть розглянути будь-яке питання в межах своїх конкретних завдань (Правило 45.1. Регламенту) та  подавати звіти з цих питань (Правило 50.6. Регламенту), а також готувати відповідні доповіді для дебатів в Асамблеї. 

Комітет призначає одного доповідача з кожної теми, який відповідає за підготовку звіту комітету та його представлення Асамблеї. При призначенні доповідачів комітети повинні враховувати такі критерії: компетентність, справедливе представництво політичних груп (на основі принципу д’Ондта), збалансованість за статтю, географічний та національний баланс. Під час виконання своїх обов’язків доповідачі дотримуються правил, викладених у кодексі поведінки для доповідачів ПАРЄ. Доповідач залишається відповідальним за подальші дії щодо свого звіту протягом одного року після прийняття Асамблеєю тексту документу.

Згідно з правилом 50.5 Регламенту ПАРЄ, прийняття проекту тексту та взяття до відома пояснювальної записки має бути схваленим в цілому комітетом, що подає цей звіт. Будь-який затверджений таким чином звіт подається та публікується як офіційний документ Асамблеї. Якщо після подання звіту відбудуться важливі зміни, комітет може затвердити доповнення до нього.

Згідно із правилом 50.6 Регламенту ПАРЄ, Комітети можуть призначити одного або декількох загальних доповідачів, чиї повноваження та термін повноважень вони заздалегідь визначають. З 11 генеральних доповідачів станом на 1 січня 2019 року Комітет з соціальних питань, охорони здоров’я та сталого розвитку має одного Генерального доповідача з питань місцевих та регіональних органів влади. Наразі, цю посаду обіймає представник Швейцарії – Жан-П’єр Грін (Jean-Pierre Grin).

Комітети можуть організовувати конференції та інші заходи з питань у межах конкретних завдань, які пов’язані з їх робочою програмою, за умови наявності коштів.

Комітети встановлюють та підтримують робочі відносини з компетентними органами національних парламентів держав-членів; компетентними органами Європейських парламентських асамблей (Європейський Парламент, Парламентська Асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі , Міжпарламентська асамблея Співдружності Незалежних Держав і т.п.) та інші.

Комітети слідкують за діяльністю Комітету міністрів у сферах, що стосуються їх конкретних повноважень. Крім того, вони сприяють ратифікації та виконанню державами-членами Ради Європи відповідних конвенцій, на які поширюється їх конкретна компетенція.

Правилами процедури передбачені також інші представницькі функції Комітету та такі, що  спрямовані на встановлення  та підтримку робочих  відносин з  відповідними структурами національного, європейського  та міжнародного рівня. 

 

СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Серед сфер відповідальності Комітету варто  виділити наступні:

Розглядає питання:

 • впровадження та можливого розвитку у державах-членах та на європейському рівні прав, гарантованих Європейською соціальною хартією, та важливості внеску соціальної згуртованості у демократичну безпеку;
 • сприяння сталому розвитку, включаючи захист біорізноманіття, управління у майбутньому довкіллям та природними ресурсами, зміни клімату, співпрацю щодо сталого розвитку, «озеленення» економіки, а також відповідних галузевих політик (зокрема у сфері енергетики, транспорту, туризму, торгівлі); ii
 • доступу до належних та доступних медичних послуг та ефективного управління ризиками та можливостями для здоров’я населення (зокрема, продовольчої безпеки, стихійних та технологічних катастроф, контрафактної продукції, наркотичних речовин, епідемій, забруднення, біомедицини)
 • політик, спрямованих на поліпшення соціальної згуртованості (зокрема, зайнятість, соціальний діалог, соціальне забезпечення, пенсії), підтримки груп, які потребують особливого захисту (зокрема дітей, людей похилого віку, сімей), а також сприяння солідарності між поколіннями з урахуванням демографічної ситуації, економічні та соціальні тенденції;
 • належного урядування та демократичних практик на місцевому та регіональному рівні.

2. За допомогою добровільних внесків національних парламентів організовує парламентські семінари, сприяє інформаційним кампаніям та виробляє практичні посібники.

 3. Комітет слідкує за діяльністю та підтримує робочі відносини з Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи та з європейськими та міжнародними організаціями, агенціями та асоціаціями місцевих та регіональних органів влади.

4. Комітет регулярно звітує про свою діяльність Банку розвитку Ради Європи.

5. Комітет представляє разом із іншими комітетами ПАРЄ в Європейському центрі глобальної взаємозалежності та солідарності.

6. Комітет представляє ПАРЄ у відповідних експертних комітетах Ради Європи та стежить за їх роботою. Станом на 1 січня 2019 року такими комітетами є: Європейська платформа соціальної згуртованості (PECS), Європейський комітет з питань демократії та урядування (CDDG) та Комітет з біоетики (DH-BIO).

7. Комітет від імені ПАРЄ відбирає кандидатів та переможців Європейської премії та відповідних нагород місцевих органів влади, яка визнає внесок містечок і міст у просуванні європейського ідеалу. Премія розділена на чотири частини: Диплом Європи, Почесний прапор, Почесна дошка та безпосередньо Європейська премія (Переможець премії за 2019 рік – місто Доностія / Сан Себастіан, Іспанія).

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОМУ У 2019 РОЦІ

У 2019 році Комітет зосередив свою увагу на таких тематиках, що будуть доповідатися в ПАРЄ у 2020 році:

Особливо вразливі категорії населення:

 • Туризм трансплантації людських органів (доповідь готується до представлення в ПАРЄ у першому кварталі 2020 року Главою Комітету Штефаном Шенноном, Австрія);
 • Боротьба з торгівлею тканинами та клітинами людини (доповідь готується до представлення у ПАРЄ у першому кварталі 2020 року;  доповідач – Рейна де Бруїн-Веземан, Нідерланди);
 • Підтримка людей з аутизмом та членів їх сімей (термін доповіді у 2020 році ще не визначений; доповідач – Севійн Фаталієва, Сербія)
 • Звикання до медичних препаратів, що відпускаються за медичним рецептом (доповідь готується до представлення у третьому кварталі 2020 року; доповідач – Джозеф Орейллі, Ірландія);

Спеціальний фокус у 2019 році мали тематики викликів для дітей:

 • «Дати голос кожній дитині: сприяння участі дітей як фундаменту демократичного суспільства» (доповідь буде представлена у 2020 році; доповідач – Дорін Массей, Велика Британія,);
 • «Між найкращим інтересом для дитини та політикою забезпечення балансу між роботою та життям» (точна дата представлення доповіді ще не визначена для 2020 року; доповідач – Франсуаз Гетто-Гааш, Люксембург);
 • «Бездіяльність щодо зміни клімату – порушення прав дітей» (доповідь продовжить готуватися протягом 2020 року; доповідач – Дженніфер де Теммерман, Франція);
 • «Щодо сексуального насильства над дітьми: активізація зусиль та співпраця в Європі (доповідь готується до представлення в ПАРЄ у першому кварталі 2020 року; доповідач – Дорін Массей, Велика Британія);

Соціальні виклики та вплив штучного інтелекту:

 • Соціальний вплив «платформної економіки» (доповідь представлена у листопаді 2019 року Постійному комітету ПАРЄ, доповідач – Луїс Леіте Рамос, заступник глави Комітету, Португалія);
  • Штучний інтелект  та ринки праці (доповідь готується до представлення у ПАРЄ у третьому кварталі 2020 року; доповідач – голова Комітету Штефан Шеннан, Австрія);
  • Вплив трудової міграції на дітей, що обмежені соціальною увагою (доповідь буде представлена у третьому кварталі 2020 року; доповідач – Віорел Річард Бадеа, Румунія).
  •   СПІВПРАЦЯ КОМІТЕТУ ІЗ УКРАЇНОЮВідповідно  до квот для України передбачено 3 місця членів цього Комітету, що наразі є вакантними. Представник України у Комітеті, народний депутат Сергій Кіраль, член партії «Самопоміч», був доповідачем (27 квітня 2018) на тему «Медикаментозний туберкульоз у Європі», за результатами чого була ухвалена Резолюція Комітету № 2219 (2018 рік).
   РЕКОМЕНДАЦІЇ