Олексій Крисенко

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кандидат філософських наук

доцент кафедри політології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Глава контрольно-ревізійної комісії «Асоціації політологів Слобожанщини».

У 1996-2001 р навчався на соціологічному факультеті ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

З 2001 по 2004 рр. навчався в аспірантурі. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію. Дисертація: «Феномен глобалізації: концептуальні виміри, інституціональні структури та геоісторична динаміка» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

В 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри політології. Маю досвід в політичних і електоральних дослідженнях, розробці та викладанні освітніх курсів в політології. Бере участь у міжнародних дослідницьких проектах.

Експертиза

Теми: Європейська інтеграція, Питання міжнародної безпеки

Країни: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Україна, Узбекистан