Олександр Гончаренко

Центр міжнародної безпеки і стратегічних студій,інститц=ут міжнародних відносин КНУКіМ.

Доктор історичних наук

Дійсний член міжнародного інстит. Стратегічних Досліджень

Публікації:
  • Прогнозирование в системе «национальной безопасности» и внешнеполитическом механизме США- К.,:Наукова думка, 1993.

  • Ukrainian-Russian Relations: An Unequal Partnership,RUSI, London: Whitehall, 1995.,
  • Проблеми превентивного кризового менеджменту в асиметричній системі міжнародних відносин,«Гілея :наук.вісник»№113,-К: 2016, Гончаренко O.
  • Оптимізація асиметричних стратегій в сучасні «гібридній війні» : Проблеми превентивног о використання і досвідУкраїни. –EU: -LAMBERT Academic Publishing , 2017.

Експертиза

Регіони: ЄС, Чорноморський регіон

Теми: Нерозповсюдження ядерної зброї, Питання міжнародної безпеки, НАТО

Країни: Сполучені Штати Америки