Олег Барабаш

Працював в НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, зараз – робота за підрядом

кандидат філософських наук

 Має освітню кваліфікацію спеціаліста – історик, політолог, викладач історії і суспільно-політичних дисциплін, за спеціальністю – політична історія, політологія: випускник Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна (диплом з відзнакою), а також – спеціаліста, менеджер-економіст, за спеціальністю менеджмент організацій: закінчив Харківський Національний Економічний Університет ім. Семена Кузнеця. Кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії. Має коло наукових публікацій соціально-філософської та політико-правової спрямованості (перелік останніх з яких є представленим на персональній сторінці автора – Барабаш Олег Васильович – в Google Scholar академії, та в друкованому й електронному вигляді – в бібліотеці НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, де 2000 – 2016 рр. працював на посаді доцента. Останнього часу займався дослідженням проблематики “Протестантське праворозуміння у становленні системи судоустрою англо-американської правової сім’ї” з перспективою виходу на захист докторської дисертації. Приймав участь в багатьох наукових заходах, конференціях, тощо, як українського, так і міжнародного характеру. 

Публікації:

1. Барабаш О.В. Протестантизм у становленні західної традиції права/ О.В. Барабаш, Вісник Академії правових наук України, №2(69), Харків 2012, С. 53-62. 2.

2. Барабаш О.В. Протестантизм у розвитку загального права Англії та США/ О.В. Барабаш Вісник Академії правових наук України, Харків, 2012, №3(70), С. 78-87.

3. Oleh Barabash Symbols and law: the “matrix” of approaches in processes of denotation in search of Presence/ О.В. Барабаш, European political and law discourse, Brno 2014, Volume 1, Issue 6, С. 69 – 95.

4. Барабаш О.В Фактори впливу на глобальні процеси сучасності, їх змістовна кореляція у співвідношенні міжнародне – національне та методологічні складнощі аналізу правових систем/ О.В. Барабаш, Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія: юридичні науки Випуск 5, Том 4, Херсон 2015, С. 157-161. 5. Барабаш О.В. Векторність сучасних випробувань лібералізму та проекту міжнародного права та її наукове відтворення/ О.В. Барабаш Pravna veda a prax: vyzvy modernych euroropskych integracnych procesov, Bratislava 2015, С 21-25.

 

Експертиза

Регіони: Західні Балкани, ЄС, Латинська Америка, Південна Азія, Чорноморський регіон