Ігор Гурак

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кандидат історичних наук

Організатор 22 міжнародних наукових конференцій (9 з них за межами України), близько 15 круглих столів та конференцій для молодих науковців. Член редакційної колегії журналів “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska” (Польща), “Journal of the Human and Social Science Researches” (Туреччина), “Cвіт очима молодих / Orbis terrarum oculis iuvenibus: Збірник наукових праць” (Україна). Проходив стажування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (2010 р.), Університеті Яна Кохановського (2014 р.). Учасник стипендійних програм: «Program Rządu RP dla Młodych Naukowców» (Інститут Східних Студій Варшавського університету, 2011 – 2012 рр.), «Program of Fellowships under the Polish National Commission for UNESC» (Інститут міжнародних відносин Варшавського університету, 2013 р.), «IANUS ІІ – Inter-Academic Network Erasmus Mundus» (факультет міжнародних та політичних студій Лодзького університету, 2014 р.). Гостьовий професор факультету політології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (2013 р.). Удостоєний Нагороди імені Івана Виговського (2016 р.). Стажування в рамках Нагороди імені Івана Виговського проходив на базі Лодзького (2016 р.) та Ягеллонського (2017 р.) університетів. Сфера наукових інтересів: Республіка Польща, Російська Федерація та ЄС у зовнішній політиці України, сучасні українсько-польські міждержавні відносини, Україна у зовнішній політиці Республіки Польща, сучасні українсько-російські міждержавні відносини, Україна у зовнішній політиці Російської Федерації України, міжнародна безпека в Східній Європі, інтеграційні процеси в Європі, Україна в зовнішній політиці ЄС.

Публікації:

1. Гурак Ігор. Початки формування інституційно-правових засад українсько-польського міждержавного діалогу / Ігор Гурак // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – Т. 29-30. – C. 231-236.

2. Ihor Hurak. The Minsk Agreements of 2015: a forced step or a small achievement of the Ukrainian side within the diplomatic confrontation around the war in the Donbas // The Copernicus Journal of Political Studies. – 2015. – № 1 (7). – pp. 124-140. 

3. Ihor Hurak. Rosyjska obecność militarna oraz dyplomacja rosyjska w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy // Wschód Europy / Studia Humanistyczno-Społeczne. – 2015. – №2. – S. 161-182. 

4. Ihor Hurak. Relacji Polski i Ukrainy 2010 – 2015 ukraiński punkt widzenie // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2016. – Nr. 2 (XIII). – S. 181-201. 

5. Ihor Hurak. Ukrainian-Russian Interstate Relations During the Presidency of Viktor Yanukovych – “Honeymoon Period” or “Coercion to Marriage” // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – 2016. – Vol. 1. – P. 103-121. 

Експертиза

Регіони: ЄС, Чорноморський регіон

Теми: Європейська інтеграція, Питання міжнародної безпеки

Країни: Польща, Росія