Регіон:
ЄС
Країна:
Інше
Тема:
Європейська інтеграція

1. Щорічний Громадський форум СОТ.

8-11 жовтня 2019 року у штаб-квартирі СОТ у Женеві проходитиме черговий щорічний Громадський форум СОТ під назвою “Майбутнє торгівлі: адаптація до мінливого світу”.

Довідково: СОТ – є єдиною світовою організацією, яка опікується правилами міжнародної торгівлі. Членами СОТ є 164 країни, які охоплюють 98% світового торговельного обігу. Основою діяльності СОТ є система угод, згоду на виконання яких дала більшість країн-членів цієї організації. Головною метою СОТ є забезпечення вільної, недискримінаційної, прозорої і передбачуваної торгівлі між країнами-членами. Угоди, які підписані в рамках СОТ є обов’язковими для виконання усіма членами організації. Фактично, норми СОТ стали нормами міжнародної торгівлі. Також в рамках СОТ існують декілька Угод з обмеженою кількістю учасників.

Цьогорічний Громадський форум СОТ передбачає зосередити на питанні: «Як підготуватися до мінливого світу і сприяти обміну досвідом адаптації до існуючих змін?» З одного боку, на Форумі планується обговорення впливу молодого покоління на світову торгівлю, а з іншого – тематики можливої світової економічної кризи, початок якої очікують за рік-півтора. Обговорення актуальних проблем розвитку міжнародної торгівлі є важливим для України, як активного учасника світової системи та члена СОТ.

2. Основні напрямки діяльності України в рамках СОТ.

Діяльність України в рамках СОТ відбувається за багатьма напрямками з урахуванням особливостей і різних складових міжнародної торгівлі безпосереднього функціонування СОТ. Фактично, Україна має забезпечити своє представництво в роботі органів СОТ, а також у різноманітних ініціативах і робочих групах в рамках діяльності організації.

З урахуванням функцій організації, співпраця в рамках СОТ здійснюється шляхом участі України у:

 1. Багатосторонніх торговельних переговорах;
 2. Роботі органів СОТ;
 3. Двосторонніх і багатосторонніх переговорах щодо вступу нових членів;
 4. Оглядах торговельної політики членів СОТ;
 5. Системі нотифікування;
 6. Процедурах вирішення спорів у рамках Органу з врегулювання суперечок (ОВС).
З огляду на вказане, в рамках СОТ Україна спрямовує зусилля на:
 • запровадження ефективної співпраці між Урядом України та СОТ;
 • забезпечення співробітництва з відповідними комітетами СОТ, участь у двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках СОТ;
 • забезпечення виконання зобов’язань України, взятих у рамках вступу до СОТ;
 • ефективне застосовування системи моніторингу для забезпечення відповідності правилам СОТ з метою запобігання можливим суперечкам з членами СОТ;
 • реалізацію заходів, спрямованих на інформування громадськості та підтримку бізнесу у використанні системи переваг від членства в СОТ;
 • сприяння українським експортерам у покращенні інформованості щодо доступу до ринків членів СОТ.

2.1 Багатосторонні переговори в рамках СОТ і участь в них України.

На четвертій Конференції міністрів у м. Доха (Катар) в листопаді 2001 року уряди членів СОТ вирішили розпочати новий раунд багатосторонніх переговорів “Доха – Розвиток”. Основні напрями переговорів раунду “Доха – Розвиток” стосуються питань сільського господарства, доступу до ринку несільськогосподарської продукції, торгівлі послугами, торгівлі бавовною, правил торгівлі, електронної комерції тощо. Участь у багатосторонніх переговорах дозволяє Україні відстоювати торговельно-економічні інтереси та впливати на формування нових світових правил торгівлі.

2.2 Участь у роботі органів СОТ.

Представники України беруть активну участь у роботі органів СОТ, що дозволяє порушувати проблемні питання під час засідань цих органів з метою відстоювання національних інтересів держави у торговельно-економічній сфері. Зусилля України спрямовані не лише на надання активної відповіді на застосування обмежувальних заходів, а й на забезпечення безперервної комунікації з партнерами України і їх неупередженого розуміння ситуації, що склалася.

Довідково:

Структура СОТ:

Найвищий орган ухвалення рішень – Конференція міністрів, яка збирається щонайменше раз на 2 роки.

Генеральна рада (зазвичай до її складу входять посли і глави делегацій в Женеві, та іноді – чиновники, спеціально відряджені зі столиць країн-членів). Збирається кілька разів на рік у штаб-квартирі СОТ у Женеві. Генеральна рада виконує також функції нагляду за торговельною політикою та врегулюванням суперечок.

Рада з торгівлі товарами, Рада з торгівлі послугами і Рада з торговельних аспектів інтелектуальної власності, підзвітні Генеральній раді.

Також формуються спеціальні комітети, підкомітети й робочі групи, що опікуються окремими угодами та іншими галузями, зокрема, довкіллям, розвитком, заявками на вступ і регіональними торговельними угодами тощо.

2.3 Двосторонні і багатосторонні переговори щодо вступу нових членів до СОТ

Важливим елементом активності України є участь у багатосторонніх переговорах щодо вступу нових членів до СОТ. Відстоювання інтересів українських виробників під час переговорів щодо вступу нових членів ґрунтується на пропозиціях профільних асоціацій виробників щодо усунення бар’єрів для доступу до ринків з метою збільшення експортного потенціалу і нарощування виробництва.

На даний час Україна є членом 18 робочих груп щодо вступу нових членів до СОТ, а саме: Азербайджан, Алжир, Андорра, Багамські Острови, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бутан, Іран, Ірак, Коморські Острови, Ліван, Лівія, Сан-Томе і Принсіпі, Сербія, Судан, Узбекистан, Екваторіальна Гвінея та Ефіопія.

2.4 Огляди торговельної політики членів СОТ.

Проведення оглядів торговельної політики членів СОТ є одним із найважливіших видів діяльності цієї міжнародної організації. Метою оглядів є забезпечення прозорості та передбачуваності торговельних режимів членів СОТ, сприяння більш повному дотриманню правил та принципів СОТ всіма членами. Участь у цій регулярній процедурі дає можливість відстежувати зміни у торговельній політиці членів СОТ, обговорювати проблемні питання, які можуть мати або мають негативний вплив на дво- та багатосторонню торгівлю, отримувати додаткові пояснення щодо запроваджених заходів.

Використовуючи зазначений інструмент, Україна приділяє особливу увагу торговельним політикам і практикам членів СОТ, що є важливими торговельними партнерами нашої держави, у тому числі тих, на яких українські виробники мають значний потенціал для експорту продукції.

2.5 Виконання функцій національного пункту запитів та нотифікацій за угодами СОТ

Україна як член СОТ дотримується зобов’язань у сфері прозорості згідно з положеннями Угод СОТ. Режим прозорості забезпечується через систему нотифікацій – кожен член СОТ повідомляє через Секретаріат СОТ інших членів організації про зміни у своєму законодавстві через затверджену форму інформування – нотифікацію (повідомлення), які є у відкритому доступі.

Функції Національного пункту запитів та нотифікацій за Угодами СОТ в Україні виконує відповідний підрозділ Міністерства економіки. Участь України в системі нотифікацій відкриває для українських підприємств доступ до інформації щодо майбутніх змін у торговельних режимах інших країн і тим самим забезпечує передбачуваність змін торговельних режимів на зовнішніх ринках. Система нотифікацій дозволяє підтримувати постійне спілкування між торговельними партнерами. Вона надає членам СОТ можливість висловити коментарі щодо проектів законів чи інших нормативно-правових актів інших членів СОТ перш, ніж вони будуть ухвалені, або започаткувати обговорення з повноважними органами відповідних країн можливості внесення до них змін.

3. Актуальні питання реформування роботи СОТ.

Протягом останніх років у рамках СОТ активно обговорюється питання реформування діяльності організації, зокрема, з таких напрямів:

 • забезпечення функціонування системи вирішення спорів,
 • забезпечення ефективного моніторингу та прозорості роботи СОТ,
 • активізації функції СОТ як платформи для багатосторонніх торговельних переговорів,
 • визначення статусу країн у рамках СОТ (мається на увазі статус найменш розвинених країн та країн, що розвиваються у рамках діяльності СОТ; а також дискусії щодо запровадження інших критеріїв для країн, які можуть впливати на ті чи інші зобов’язання у рамках СОТ);
 • підвищення ефективності роботи регулярних органів СОТ (ефективність роботи органів СОТ постійно піднімається країнами-членами організації).

Переговори щодо пошуку спільної позиції відбуваються на засіданнях різних органів СОТ: Комітету з торговельних переговорів, Генеральної ради, Органу з питань вирішення спорів. Також обговорення відбуваються під час неформальних зустрічей, у ході яких члени висловлюють пропозиції з питань комплексного реформування системи багатосторонніх торговельних відносин. Україна займає активну позицію у цих переговорах, зокрема і в частині реформування діяльності ОВС.

Слід розуміти складність пошуку спільних рішень за всіма питаннями реформування діяльності СОТ, бо рішення мають ухвалюватися переважно консенсусом, а компроміс з різних питань досягається дуже складно.

 

Підготовлено: Андрієм Бутіним, старшим науковим співробітником Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

 Експертну оцінку виконано в рамках реалізації проекту «Експертна дипломатія: посилення інформаційної співпраці між комітетом у закордонних справах ВР України та незалежними аналітичними центрами України», що реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».