Тема:
Дипломатична служба

Основні висновки:

Аналіз тексту запропонованого Закону «Про дипломатичну службу» виявив, що окремі питання потребують узгодження або доповнення, з метою усунення протиріч між окремими статтями цього Закону та іншими законодавчими актами, а також з метою підвищення ефективності функціонування дипломатичної служби.

Зокрема, значної уваги потребують:

  • Уточнення положень щодо ініціативи створити посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України з резиденцією в Києві
  • Зміни щодо статусу Дипломатичної Академії при МЗС України та положення щодо її керівництва
  • Питання ротації дипломатичних співробітників
  • Роль Верховної Ради України у призначенні керівників дипломатичних місій
  • Процедура прийняття рішення щодо відкриття нового посольства України за кордоном

Загальні коментарі до всього тексту:

  1. По всьому тексту, зокрема, при переліку посад дипломатичної служби згадується посада “Надзвичайний і Повноважний Посол”. Проте, це НЕ є посадою, а є дипломатичним рангом. Посадою є “Надзвичайний і Повноважний Посол України в іноземній державі” так само, як і “Постійний представник України при міжнародній організації”. Потребує виправлення по всім відповідним статтям.
  2. Визначення Посольства України з резиденцією Надзвичайного та Повноважного Посла України в Києві є важливим нововведенням, яке існує в практиці окремих країн, може дозволити зекономити кошти державного бюджету на утримання такого посольства, але в той же час зміцнити відносини України з окремими малими або віддаленими державами. В той же час, таке нововведення потребує окремої статті та визначення своєї діяльності, а також норм, які до нього застосовуються. Такі посольства не можуть бути закордонними дипломатичними установами (як в поточній редакції закону» і відповідно потрапляти під ті самі норми щодо пенсійного забезпечення, оподаткування тощо.
  3. Наявна правова база діяльності Дипломатичної Академії України не дозволяє вирішувати питання функціонування ДАУ з урахуванням специфіки завдань, які перед нею поставлені. Серед проблемних питань слід виділити: (1) неможливість залучення на керівні посади ДАУ діючих працівників дипломатичної служби, що різко обмежує можливість саме професійної підготовки працівників дипломатичної служби. (2) оплата праці співробітників ДАУ здійснюється за загальною шкалою робітників освіти без урахування специфіки поставлених завдань, підвищених вимог до керівництва та організації навчального процесу (зокрема, в частині наявності необхідного досвіду, знання керівництвом ДАУ іноземних мов, необхідності організації навчального процесу з чутливих питань безпеки та зовнішньополітичної діяльності України).

 

КОМЕНТАРІ ЩОДО ОКРЕМИХ СТАТЕЙ ТА ПОЛОЖЕНЬ

Оригінальний текст Запропоновані зміни Пояснення
1 Ст.2, п.1 У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: Розташувати підпункти наступним чином: 1-2-3-4-8-9-10-11-12-5-7-6-13-14

 

Підпункти 8-12 перенести вище, з метою уникнення непорозуміння щодо визначення інших термінів, які містять посилання на них
2 Стаття 4, п.1 «Основними принципами дипломатичної служби є:

1) патріотизм;

2) відстоювання національних інтересів України;

3) пріоритет прав та свобод людини і громадянина ….»

Виключити п. 1 – «патріотизм» Відстоювання національних інтересів держави є достатнім, і на відміну від визначення патріотизму не буде маніпулюватися. Хто і як буде визначати патріотизм?
3 Ст. 5.п.1 «Систему органів дипломатичної служби складають:

Міністерство закордонних справ України;

представництва Міністерства закордонних справ України на території України;

закордонні дипломатичні установи України»

Доповнити цей пункт:

Заклад післядипломної освіти, що здійснює підвищення кваліфікації та професійне навчання працівників дипломатичної служби

 
4 Ст.5, п.3 «Представництва Міністерства закордонних справ України на території України…» Додати наступний абзац:

Рішення щодо відкриття або закриття Представництва Міністерства закордонних справ на території України приймається міністерством закордонних справ України.

 
5 Ст.5, п.4 Додати

Рішення щодо відкриття нової закордонної дипломатичної установи України приймає Президент України за поданням Міністерства закордонних справ України.

 
6 Ст.5, п.4. «Статус, завдання та функції закордонних дипломатичних установ України визначаються цим Законом, Положенням про закордонні дипломатичні установи України, яке затверджується Президентом України». Статус, завдання та функції закордонних дипломатичних установ України визначаються цим Законом, Положенням про закордонні дипломатичні установи України, яке виноситься МЗС на розгляд та затверджується КМ України 1.      Оскільки окремі пункти положення щодо функціонування установи можуть потребувати узгодження з міністерством фінансів, міністерством юстиції або міністерством соціального захисту тощо, доцільним є затвердження саме КМУ, а не президентом.

2.      Крім того потребує уточнення, чи коректно писати «Положення про закордонні дипломатичні установи України», коли на сьогодні в Україні діє «Положення про дипломатичне представництво України за кордоном» від 1992 року.

7 Ст.5, п.4. «Закордонні дипломатичні установи України ….» Виключити пп.2 «Посольство України з резиденцією Надзвичайного та Повноважного Посла України в Києві»; Цей тип дипломатичної установи потребує окремого пункту (див. нижче). Потребує виключення з переліку «закордонних» установ, оскільки через перебування на території України може виникнути плутанина фінансового, податкового та іншого характеру.
8 Ст. 5 Додати як п.5:

Посольство України з резиденцією Надзвичайного та Повноважного Посла України в Києві є дипломатичною установою України, метою якого є виконання завдань аналогічних закордонним дипломатичним установам України, є відповідальними за конкретну іноземну державу та проходять стандартну процедуру призначення та акредитації в іноземній державі. Відповідно до постійного знаходження на території України, співробітники такого посольства не підпадають під положення щодо довготермінового закордонного відрядження працівників дипломатичної служби.

 
9 Ст.5, п.5 «Спеціальні місії є тимчасовими місіями, що за своїм характером представляють Україну і направляються Україною до іншої держави за її згодою для розгляду з цією державою певних питань або для виконання щодо неї певного завдання.» Спеціальні місії є тимчасовими місіями, що за своїм характером представляють Україну і направляються Міністерством закордонних справ України або Президентом України до іншої держави або міжнародної організації, міжнародного заходу за згодою держави (у разі направлення до держави) для розгляду з цією державою певних питань або для виконання певного завдання. Дві зміни до цього пункту пропонуються, оскільки:

1.      Україна не є суб’єктом, яким може направляти, направляти повинен відповідний орган або особа, яка має повноваження

2.      Беручи до уваги особливості поточної міжнародної діяльності, все більше з’являється ініціатив, форумів або довготривалих заходів, наприклад, з метою підготовки глобальних угод, які можуть потребувати створення окремих спеціальних місій, тому обмежуватися лише державами є недоречним.

10 Ст.5, п.6 «Міністр закордонних справ…. Додати

Міністр закордонних справ раз на рік звітує перед Верховною Радою України щодо поточного стану двосторонніх відносин та зовнішньої політики України

 
11 Ст.5, п.8 «Надзвичайний і Повноважний Посол України є вищим офіційним представником України, який здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю посадових осіб та інших працівників Посольства України, керівників інших закордонних дипломатичних установ України у державі акредитації, а також посадових та інших осіб, членів делегацій України, які перебувають у цій державі з метою виконання посадових або службових обов’язків Надзвичайний і Повноважний Посол України в іноземній державі є вищим офіційним представником України, який здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю посадових осіб та інших працівників Посольства України в іноземній державі, керівників інших закордонних дипломатичних установ України у державі акредитації, а також посадових та інших осіб, членів делегацій України, які перебувають у цій державі з метою виконання посадових або службових обов’язків

 

 

«Надзвичайний і Повноважний Посол України» без уточнення «в іноземній державі» є рангом, а не посадою
12 Ст. 5 Додати п.9 наступного змісту:

При Міністерстві закордонних справ України діє заклад післядипломної освіти, статус, завдання та функції якого визначаються цим Законом та Статутом, що затверджується Міністерством закордонних справ України

 
13 Ст.6, п.1.1. «забезпечення захисту національних інтересів України»; 1) забезпечення захисту національних інтересів України за кордоном;  
14 Ст.6, п.1.4. «4) сприяння утвердженню міжнародного авторитету України, поширенню у світі її іміджу як надійного і передбачуваного партнера» 4) сприяння утвердженню міжнародного авторитету України, поширенню у світі її позитивного іміджу;  
15 Ст.6, п.1.5 «забезпечення дипломатичними засобами та методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів» 5) забезпечення дипломатичними засобами національного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів; сприяння міжнародному розвитку та безпеці.  
16 Ст.6, п.1.6. «координація діяльності державних органів щодо забезпечення проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України» 6) координація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України; Важливим є уточнення щодо органів місцевого самоврядування через дуже часто самостійні, неузгоджені дії окремих місцевих адміністрацій, особливо там, де розташовані іноземні представництва
17 Ст.7, п.1.1. забезпечення національних інтересів і міжнародної безпеки України шляхом …. 1) забезпечення національних інтересів України та міжнародної безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права; Не може бути міжнародної безпеки України, або національна безпека України, або міжнародна безпека загалом.
18 Ст.7, п.1.9. «підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України у сфері міжнародних відносин» 9) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України у сфері зовнішньої політики  
19 Ст.8, п.2.2. «Надзвичайний і Повноважний Посол України» Надзвичайний і Повноважний Посол України в іноземній державі Пояснення дивиться в загальних коментарях
20 Ст.8, п.2 «Дипломатичними посадами є також посади керівників структурних підрозділів апарату Міністерства закордонних справ України, утворених для забезпечення виконання завдань та функцій Міністерства закордонних справ України із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, та їх заступників» Дипломатичними посадами є також посади керівників структурних підрозділів апарату Міністерства закордонних справ України, утворених для забезпечення виконання завдань та функцій Міністерства закордонних справ України із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, та їх заступників.

Дипломатичними посадами є також посади керівника закладу післядипломної освіти при МЗС України та його /її заступників, якщо на час призначення на посаду такі особи перебували на дипломатичній службі.

 
21 Ст. 9.2 «категорія “А” – Державний секретар Міністерства закордонних справ України, Надзвичайний і Повноважний Посол України….» категорія “А” – Державний секретар Міністерства закордонних справ України, Надзвичайний і Повноважний Посол України в іноземній державі  
22 Ст.9.2 «категорія “Б”….» Додати:

керівник та заступники керівника закладу післядипломної освіти при Міністерстві закордонних справ України

 
23 Ст. 13, ч. 3.1. «наявність вищої освіти за відповідною спеціальністю із ступенем не нижче магістра для дипломатичних службовців» наявність повної вищої освіти за відповідною спеціальністю із ступенем не нижче спеціаліста або магістра для дипломатичних службовців; 1.      Необхідність додати «спеціаліста», оскільки до 2017 року багато факультетів міжнародних відносин випускали спеціалістів, а не магістрів.

2.      Проблемним питанням є слово відповідною? Які спеціальності і хто визнає, як відповідні. Керівник МЗС Клімкін закінчив Московський фізико-технічний інститут, факультет аерофізики та космічних досліджень.

24 Ст. 13, ч. 3.5. «відсутність об’єктивних обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов’язків під час роботи в системі органів дипломатичної служби» Цей пункт потребує або виключення, або уточнення терміну «об’єктивних». Об’єктивних для кого? Хто це вирішує? Чи буде створений перелік?  
25 Ст.14, п.3 «Надзвичайний і Повноважний Посол України, Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві, Постійний представник України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Глава Місії України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України». Надзвичайний і Повноважний Посол України в іноземній державі, Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві, Постійний представник України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Глава Місії України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України після узгодження кандидатури з Комітетом у закордонних справах Верховної Ради України.

Комітет повинен у місячний термін з моменту подання кандидатури провести закрите засідання щодо розгляду кандидатури, яка запропонована Міністерством закордонних справ України за участі запропонованої особи, та надати відповідний висновок до МЗС.

Президент України у двомісячний термін затверджує або відмовляє у затверджені запропонованої кандидатури з метою початку процедури акредитації.

Закритий режим розгляду питання пов’язаний з тим, що на цьому етапі ще не розпочинається запит на агреман, відповідно розголошення інформації щодо можливої кандидатури, яка може бути прийнята або ні, може негативно вплинути на дипломатичні відносини з відповідною країною через можливі маніпуляції з інформацією.
26 Ст.16,п.3.1 у структурних підрозділах Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері; 1) у структурних підрозділах Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у сфері зовнішніх зносин;  
27 Ст. 16, п.3.3. «у структурних підрозділах Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечують представництво Прем’єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав та здійснення заходів з міжнародного співробітництва Кабінету Міністрів України». Додати:

у структурних підрозділах Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечують представництво Прем’єр-міністра України у зносинах з органами влади інших держав та здійснення заходів з міжнародного співробітництва Кабінету Міністрів України, а також офісі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Таке уточнення є потрібним, оскільки діяльність віце-прем’єра та офісу не спрямована на забезпечення роботи Прем’єр-міністра, а має безпосереднє відношення до зовнішньополітичної активності держави.
28 ст.17, п.2 Термін направлення працівників дипломатичної служби у наступне довготермінове відрядження не раніше ніж через два роки після закінчення попереднього довготермінового відрядження може бути скорочений за рішенням Державного секретаря Міністерства закордонних справ України у зв’язку із службовою необхідністю направлення працівників дипломатичної служби у довготермінове відрядження до держав з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією. Термін направлення працівників дипломатичної служби у наступне довготермінове відрядження не раніше ніж через два роки після закінчення попереднього довготермінового відрядження може бути скорочений за рішенням Державного секретаря Міністерства закордонних справ України у зв’язку із службовою необхідністю направлення працівників дипломатичної служби у довготермінове відрядження до держав з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією, або у разі необхідності підсилення персоналу представництва при міжнародних організацій на особливий час…  
29 Ст.23, п.3 «Після завершення строку проходження дипломатичної служби особи, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються з дипломатичної служби та направляються до відповідних державних органів для вирішення питання їх подальшого працевлаштування.» Після завершення строку проходження дипломатичної служби особи, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються з дипломатичної служби та направляються до відповідних державних органів, де їм надається посада рівнозначна тій, яку зазначені посадові особи займали до направлення на дипломатичну службу. В поточному варіанті працівники інших державних органів дискримінуються по відношенню до дипломатичних працівників, яким зобов’язані надати аналогічну посаду після повернення із довготермінового відрядження.
30 Ст.29,п.1 «Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним службовцем, який займає дипломатичну посаду категорії “А” та має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла» Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним службовцем, який займає дипломатичну посаду категорії “А” та має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу або Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу Певна кількість послів не мають ранга посла, наприклад, Вадим Пристайко, голова місії України при НАТО є посланником другого класу
31 Ст.29,п.2 «Приймає відставку дипломатичного службовця, який займає дипломатичну посаду категорії “А” та має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла» Приймає відставку дипломатичного службовця, який займає дипломатичну посаду категорії “А” та має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу  
32 Ст.31 «Оплата праці посадових осіб дипломатичної служби» Додати п.5:

Умови оплати праці працівників закладу післядипломної освіти, що знаходиться у сфері управління Міністерства закордонних справ України, визначається Кабінетом Міністрів України

 
33 Ст. 39 «Професійне навчання, наукова та викладацька діяльність посадових осіб дипломатичної служби» Професійне навчання та викладацька діяльність посадових осіб дипломатичної служби

 

 

 

 
34 Ст. 39, п. 6 Додати:

Строк професійного навчання за кордоном не може перевищувати вісімнадцяти місяців.

Професійне навчання закордоном може відбуватися за рахунок приймаючої сторони, міжнародних грантів, або частково покриватися державним бюджетом України, але не більше 50% вартості.

На строк професійного навчання за кордоном за такими посадовими особами дипломатичної служби зберігаються їхні посади та середньомісячна заробітна плата без урахування надбавок.

У разі звільнення з дипломатичної служби протягом трирічного строку після завершення професійного навчання за кордоном, посадові особи дипломатичної служби зобов’язані відшкодувати виплачену їм протягом такого навчання заробітну плату та інші витрати, пов’язані з таким навчанням, здійснені за рахунок Державного бюджету України.

 
35 Ст. 40 «Посадові особи дипломатичної служби для здійснення наукової або викладацької діяльності можуть бути, за їхньою згодою, направлені на строк до п’яти років до наукових установ або закладів вищої освіти як в Україні, так і за кордоном» Посадові особи дипломатичної служби для здійснення викладацької діяльності можуть бути, за їхньою згодою, направлені на строк до трьох років до наукових установ або закладів вищої освіти як в Україні, так і за кордоном 1.      термін такого перебування зазначений у поточній редакції статті, повинен бути скорочений до 3 років

2.      повинна бути виключена наукова діяльність, як така, що є окремою діяльністю і не несе додаткової вартості для дипломатичної служби, на відміну від викладацької, яка спрямована на передачу досвіду наступному поколінню дипломатів або іншим співробітникам під час підвищення кваліфікації.

 

Коментарі щодо окремих правок, запропонованих народними депутатами до другого читання

 

Оригінальний текст Запропоновані зміни Пояснення
  Ст. 39, правка н.д. н.д.О.Присяжнюком Статтю 39 доповнити новою частиною, яку викласти у такій редакції:

«7. Час роботи на посадах директора, першого заступника та заступників директора закладу післядипломної освіти зараховується до стажу державної служби, якщо до призначення на посаду вони перебували на дипломатичних посадах та після звільнення повернулися на дипломатичну службу.

Після закінчення роботи на посадах директора, першого заступника та заступників директора закладу післядипломної освіти таким дипломатичним службовцям надається рівнозначна посада тій, яку вони займали до призначення.»

Важлива правка, яка дозволить забезпечити високий рівень керівництва ДАУ
  Ст.40, правка н.д. Вовка   Не повинна бути виключена, оскільки може сприяти підвищенню рівня підготовки самих дипломатичних кадрів, наприклад в ДАУ. Але термін повинен бути скорочений (див. правки у попередній таблиці).

 

 

 

 

 

 

 

КОМЕНТАРІ ЩОДО ЗМІН ДО ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ

 

Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”

Ст.10, п.7 «Державний секретар Міністерства закордонних справ України є дипломатичним службовцем (якщо на час призначення на посаду він перебував на дипломатичній службі).»

Таке уточнення є дискримінаційним по відношенню до Державного секретаря, порівняно з іншими співробітниками центрального апарату МЗС та буде протирічити ст. 8,п.2 та ст. 9, п.2. «Закону про дипломатичну службу», де визначено, що посада Державного секретаря є дипломатичною посадою

 

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Обидва пункти потребують уточнення, оскільки а) названа посада не відповідає посаді, а є рангом; б) залишає поза увагою інших керівників дипломатичних представництв України за кордоном. В поточній редакції виходить, що навіть ті посли, хто пішов на пенсію або працювати у приватному секторі залишаються публічними діячами

Ст.1, п.1.19 в новій редакції «іноземні публічні діячі ….Надзвичайні і Повноважні Посли України в іноземних державах, Надзвичайні і Повноважні Посли України з резиденцією в Києві, Постійні представники України при міжнародних організаціях, Представники України при міжнародних організаціях, Глави Місій України при міжнародних організаціях, Генеральні Консули України, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління».

Ст.1, п.1.25 в новій редакції «національні публічні діячі ……Надзвичайні і Повноважні Посли України в іноземних державах, Надзвичайні і Повноважні Посли України з резиденцією в Києві, Постійні представники України при міжнародних організаціях, Представники України при міжнародних організаціях, Глави Місій України при міжнародних організаціях, Генеральні Консули України»

Підготовлено: Шелест Г.В., к.політ.н., член правління Ради зовнішньої політики «Українська призма» (annashelest@hotmail.com, +3800503336058), Корсунський С.В., д.фіз-мат.н., директор Дипломатичної Академії України ім. Г. Удовенко при МЗС України (korsunsky@yahoo.com, +3800955019937).

Експертну оцінку виконано в рамках реалізації проекту «Експертна дипломатія: посилення інформаційної співпраці між комітетом у закордонних справах ВР України та незалежними аналітичними центрами України», що реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».